Έχουμε 20 επισκέπτες  σε σύνδεση

Τελευταία νέαΠΕΡ/ΚΗ ΔΝΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.
Παρασκευή, 30 Ιανουάριος 2015 22:19

ΘΕΜΑ: Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική ενημέρωση & πληροφόρηση  Προμηθευτών Υγείας της Περ/κης Δ/νσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ Κοζάνης.

 

Σχετικές διατάξεις:

 1. Το Νόμο 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 22, 23, 24 και 25.
 2. Το Νόμο  2672/1998, άρθρο 14 (ΦΕΚ 290/Α΄) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπικά – ηλεκτρονική αλληλογραφία)» καθιερώνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία στη Δημόσια Διοίκηση.
 3. To Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 3861/A/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 4. Το Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
 5. Την απόφαση «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012  (ΦΕΚ 1301/Β΄/12-04-2012).
 6. Την απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ 1317/Β/2012).
 7. Τον Κανονισμό Επικοινωνίας των Δημοσίων Υπηρεσιών (Ιανουάριος 2003).

Η Περ/κη Δ/νση Ε.Ο.Π.Υ.Υ Κοζάνης θέτοντας ως βασικούς στόχους:

 • την εξυπηρέτηση του πολίτη και των Προμηθευτών Υγείας μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σε κάθε δημόσιο φορέα.
 • την πλήρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να περιοριστεί δραστικά η γραφειοκρατία.
 • την απλούστευση των διαδικασιών που θα επιφέρει δραστική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται πολίτες και Προμηθευτές Υγείας κατά τις συναλλαγές τους με φορείς του δημόσιου τομέα.
 • την μείωση εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και η εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολίτες, Προμηθευτών Υγείας και φορείς του δημόσιου τομέα.
 • την Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητάς τους και η επίτευξη του τρίπτυχου ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα.
 • την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τους Πολίτες και τις Προμηθευτές-Παρόχους Υγείας

Προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και γνωστοποιεί στους Προμηθευτές - Παρόχους Υγείας της Περ/κης Δ/νσης Κοζάνης ότι η ενημέρωση, για την προσκόμιση δικαιολογητικών (Αποδεικτικό Ενημερότητας Εφορίας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας) σε μελλοντικές πληρωμές τους θα γίνεται με αποστολή σχετικού μηνύματος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και όχι με τηλεφωνική επικοινωνία όπως υφίστατο έως σήμερα. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, την επίσπευση του διοικητικού έργου και τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων στους πολίτες υπηρεσιών, αλλά και της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποτελεί η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών.

Περισσότερα...
 
ΟΕΝΓΕ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Παρασκευή, 30 Ιανουάριος 2015 22:07

ΟΕΝΓΕ: Διαβεβαιώνει η ηγεσία του υπ. Υγείας ότι θα λυθεί άμεσα το θέμα με τους ειδικευόμενους

30/01/2015 17:26 ΟΕΝΓΕ: Διαβεβαιώνει η ηγεσία του υπ. Υγείας ότι θα λυθεί άμεσα το θέμα με τους ειδικευόμενους

Σε ενέργειες σχετικά με τους παρατασιακούς ειδικευόμενους, προχωρά η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, ενώ την ίδια ώρα ο κλάδος, εισέπραξε την θετική ανταπόκριση της νέας ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για επίλυση του ζητήματος.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής υπήρξε επικοινωνία του προέδρου της ΟΕΝΓΕ κ. Δημήτρη Βαρνάβα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα που ανέκυψε με τους παρατασιακούς ειδικευόμενους, οι οποίοι κινδυνεύουν με διακοπή σύμβασης λόγω της υπουργικής Απόφασης Βορίδη-Γρηγοράκου.

Η πρόταση της ΟΕΝΓΕ είναι να ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία εκδόθηκε χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα με το ΚΕΣΥ, το οποίο διαθέτει Επιτροπή Εκπαίδευσης. Ούτε όμως τη γνώμη του ΠΙΣ και της ΟΕΝΓΕ έλαβε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία.

Περισσότερα...
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Δ.
Πέμπτη, 29 Ιανουάριος 2015 10:10

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.

 

Η δικηγορική Εταιρεία που ανέλαβε την διεκδίκηση των οφειλομένων από τον Ο.Π.Α.Δ. απαιτεί την αμοιβή της για τις ενέργειες που έκανε, σύμφωνα με το ατομικό συμφωνητικό που υπεγράφη από όσους συναδέλφους συμμετείχαν σε εκείνη την διεκδίκηση.

Το ποσό που απαιτείται είναι 5% επί του καθαρού ποσού που εισέπραξε ο κάθε συνάδελφος από τον Ο.Π.Α.Δ., προσαυξημένο με ΦΠΑ (23%) και αφαιρούμενης της παρακράτησης φόρου 20 %. Για ποσά άνω τον χιλίων (1000) ευρώ θα υπάρχει επιπλέον έκπτωση 10%.

Για την τακτοποίηση των οφειλών ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να επικοινωνεί με τη Δικηγορική Εταιρεία Λ. Γεωργακόπουλου & Συνεργάτες (Βουκουρεστίου 20 Αθήνα -τηλ. 2103606950& 6944282362,6940866455), γνωστοποιώντας στην Εταιρεία το καθαρό ποσό που εισέπραξε από τον Ο.Π.Α.Δ.

Στη συνέχεια, θα καταθέτει το ποσό που του αναλογεί στην Τράπεζα Eurobank στο αριθμό λογαριασμού 0026-0101-59-0200682192 και με την απόδειξη της Τράπεζας θα παραλαμβάνει από τον δικηγόρο επίσημη (όχι πρόχειρη) απόδειξη εξόφλησης από το δικηγορικό γραφείο των Αθηνών, που μπορεί να την υπολογίσει φορολογικά στα έξοδά του .

Η παρούσα επιστολή από το νέο Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ. έχει την έννοια της ενημέρωσης, αφού η συμφωνία μεταξύ των συναδέλφων και του δικηγορικού γραφείου είναι ατομική, μετά την διαμεσολάβηση του προηγούμενου Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ. που οδήγησε στην διεκδίκηση των οφειλομένων από τον Ο.Π.Α.Δ. με τον τρόπο που δρομολογήθηκε.

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Τσεβεκιδης                                                     Ελευθέριος Τσαρίδης

 

 
ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Πέμπτη, 22 Ιανουάριος 2015 14:36

Παίρνει πίσω τελικά το υπ. Υγείας την απόφαση για δικαίωμα συνταγογράφησης στους νοσηλευτές

22/01/2015 12:20 Παίρνει πίσω τελικά το υπ. Υγείας την απόφαση για δικαίωμα συνταγογράφησης στους νοσηλευτές

"Αποσύρεται η υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3567/19-1-2015 (ΦΕΚ: Β 79) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Μάκη Βορίδη, με τίτλο «Καθήκοντα και αρμοδιότητες νοσηλευτών-τριών», προκειμένου να υπάρξει χρόνος για ευρύτερη διαβούλευση σχετικά με το θέμα με όλους τους υγειονομικούς φορείς."

Με αυτή τη σύντομη ανακοίνωση, το υπουργείο αποσύρει την απόφαση που, μεταξύ άλλων, προέβλεπε το δικαίωμα συνταγογράφησης στους νοσηλευτές.

Ήδη, από χθες, κύκλοι του υπουργείου Υγείας έκαναν λόγο για απόσυρση της υπουργικής απόφασης, που αποτέλεσε την αιτία για να ξεσπάσει διαμάχη στον κόσμο της Υγείας, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για «ατυχή διατύπωση», επικαλούμενοι τα όσα συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι νοσηλευτές μπορούν να χορηγούν ήπια σκευάσματα.

Την ίδια ώρα, ΠΙΣ και ΙΣΑ χαρακτήριζαν την απόφαση ως "προεκλογικού χαρακτήρα", τονίζοντας ότι δεν έχει κανένας υπουργός το δικαίωμα να ικανοποιεί αιτήματα επαγγελματικών κλάδων του χώρου της Υγείας με μικροπολιτικά και όχι επιστημονικά κριτήρια, λίγες μέρες πριν τις εκλογές.Πηγή: http://www.onmed.gr/ygeia-politiki/item/325052-pairnei-piso-telika-to-yp-ygeias-tin-apofasi-gia-dikaioma-syntagografisis-stous-nosileftes#ixzz3PYKseJsz

 
Ο Υπουργός απέσυρε την απόφαση του ΦΕΚ Β79/2015
Πέμπτη, 22 Ιανουάριος 2015 14:30

Αθήνα,  22 Ιανουαρίου 2015

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δικαιώθηκε ο ΠΙΣ - Ο υπουργός απέσυρε την απόφαση

Η ιατρική λειτουργία δεν υποκαθίσταται καθ' οιονδήποτε τρόπο

 

 

 

Μετά την αντίδραση που εκφράστηκε εντόνως από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και άλλους Υγειονομικούς Φορείς, ο Υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης απέσυρε την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 79/2015 με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του νοσηλευτικού προσωπικού.

 

Η θέση του ΠΙΣ ήταν εξαρχής αμετακίνητη ως προς την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης, καθώς με αυτή διδόταν, μεταξύ άλλων, στους νοσηλευτές η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και εκτέλεσης ιατρικών πράξεων.

 

Ο ΠΙΣ τρέφει απεριόριστη εκτίμηση προς τον κλάδο των νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές ήταν και είναι στενοί συνεργάτες των ιατρών τόσο στα Νοσοκομεία όσο και στις Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας. Ωστόσο, υπάρχει σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων των δύο επιστημονικών κλάδων. Επιμένουμε ότι δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να υποκαθίσταται η ιατρική λειτουργία καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Ι.Σ.Θ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΙΑΤΡΟΥΣ
Τετάρτη, 21 Ιανουάριος 2015 20:26

 

Ιατρικός Logo
Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 671/Γ

Προς:
Υπουργό Υγείας κ. Μ. Βορίδη

Κύριε υπουργέ,

Ζητούμε την άμεση απόσυρση του ΦΕΚ της 19-1-2015 που δίνει δικαίωμα συνταγογράφησης σε μη ιατρούς.

Ζητούμε ακόμα εξηγήσεις για την επιστημονική βάση και σε τίνων τις συμβουλές εδράζεται η απαράδεκτη αυτή απόφαση σας.
Περισσότερα...
 
ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ
Τετάρτη, 21 Ιανουάριος 2015 20:21

Πρόεδρος ΙΣΑ στο HealthReport.gr: «Μοιράζουν ιατρικά πτυχία στους νοσηλευτές»

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Πρόεδρος ΙΣΑ  «Μοιράζουν ιατρικά πτυχία στους νοσηλευτές»

Γράφει:Δήμητρα Ευθυμιάδου

Την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας προκαλεί η προεκλογική απόφαση Βορίδη να δώσει το δικαίωμα στους νοσηλευτές να συνταγογραφούν φάρμακα.

Περισσότερα...
 
ΘΕΣΗ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Τετάρτη, 21 Ιανουάριος 2015 20:14

Πρόεδρος ΟΕΝΓΕ στο ΗealthReport.gr: «προκαλείται ζημιά από τις προεκλογικές εκδουλεύσεις»!

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Πρόεδρος ΟΕΝΓΕ για συνταγογράφηση από νοσηλευτές

Γράφει:Δήμητρα Ευθυμιάδου

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση φαίνεται πως έχει φέρει τους νοσοκομειακούς γιατρούς το μεγάλο προεκλογικό ρουσφέτι του Μάκη Βορίδη στους νοσηλευτές να τους δώσει δικαίωμα συνταγογράφησης ωσάν να ήταν γιατροί.

Περισσότερα...
 
Ο Π.Ι.Σ. ΖΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19/1/2015
Τετάρτη, 21 Ιανουάριος 2015 20:11

Αθήνα,  21 Ιανουαρίου 2015

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά ακύρωση της υπουργικής απόφασης της 19ης Ιανουαρίου 2015 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών»

 

 

Η υπουργική απόφαση της 19ης Ιανουαρίου 2015 η οποία καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των νοσηλευτών είναι απόφαση προεκλογικού χαρακτήρα, η οποία ευτελίζει τόσο την πολιτική ζωή όσο και την ιατρική λειτουργία.

Τιμούμε τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές, συνεργαζόμαστε στενά στα νοσοκομεία και στις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαθίσταται η ιατρική λειτουργία με την υψηλή επιστημονική γνώση και την τεκμηριωμένη εμπειρία που διαθέτει.

Θα πρέπει άμεσα να ακυρωθεί η απόφαση αυτή, διότι αποτελεί μεγάλη προσβολή προς το ιατρικό λειτούργημα και τους πολίτες, τη στιγμή μάλιστα που προωθήθηκε πέντε ημέρες προ των εκλογών, χωρίς καν να υπάρξει συζήτηση με τα θεσμικά όργανα των ιατρών και κυρίαρχα τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά ούτε γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ.

Τέτοιες αποφάσεις δημιουργούν παράλληλα, μεγάλες παρενέργειες όσον αφορά τις σχέσεις συνεργασίας ιατρού και νοσηλευτή αλλά και στην προστασία της υγείας του Ελληνικού λαού. Ο νοσηλευτής δεν λειτουργεί ποτέ αυτόνομα αλλά πάντοτε κάτω από τις ιατρικές οδηγίες.

Η απόφαση αυτή αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος - Άρθρο 5, παράγραφος 5 και Άρθρο 21, παράγραφος 3 και αν δεν ακυρωθεί από τον ίδιο τον Υπουργό θα προσφύγουμε για την ανάκλησή της στη Δικαιοσύνη.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 460
Copyright © 2012 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 Κοζάνη 5011 TΗΛ: 2461034652
Για καλύτερη εμφάνιση χρησιμοποιείτε τον Firefox
khantry design
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ Ν.4250/2014

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ Ν.4250/2014

 
ΠΕΡ/ΚΗ ΔΝΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

ΘΕΜΑ: Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική ενημέρωση & πληροφόρηση  Προμηθευτών Υγείας της Περ/κης Δ/νσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ Κοζάνης.

 

Σχετικές διατάξεις:

 1. Το Νόμο 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 22, 23, 24 και 25.
 2. Το Νόμο  2672/1998, άρθρο 14 (ΦΕΚ 290/Α΄) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπικά – ηλεκτρονική αλληλογραφία)» καθιερώνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία στη Δημόσια Διοίκηση.
 3. To Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 3861/A/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 4. Το Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
 5. Την απόφαση «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012  (ΦΕΚ 1301/Β΄/12-04-2012).
 6. Την απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ 1317/Β/2012).
 7. Τον Κανονισμό Επικοινωνίας των Δημοσίων Υπηρεσιών (Ιανουάριος 2003).

Η Περ/κη Δ/νση Ε.Ο.Π.Υ.Υ Κοζάνης θέτοντας ως βασικούς στόχους:

 • την εξυπηρέτηση του πολίτη και των Προμηθευτών Υγείας μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σε κάθε δημόσιο φορέα.
 • την πλήρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να περιοριστεί δραστικά η γραφειοκρατία.
 • την απλούστευση των διαδικασιών που θα επιφέρει δραστική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται πολίτες και Προμηθευτές Υγείας κατά τις συναλλαγές τους με φορείς του δημόσιου τομέα.
 • την μείωση εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και η εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολίτες, Προμηθευτών Υγείας και φορείς του δημόσιου τομέα.
 • την Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητάς τους και η επίτευξη του τρίπτυχου ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα.
 • την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τους Πολίτες και τις Προμηθευτές-Παρόχους Υγείας

Προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και γνωστοποιεί στους Προμηθευτές - Παρόχους Υγείας της Περ/κης Δ/νσης Κοζάνης ότι η ενημέρωση, για την προσκόμιση δικαιολογητικών (Αποδεικτικό Ενημερότητας Εφορίας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας) σε μελλοντικές πληρωμές τους θα γίνεται με αποστολή σχετικού μηνύματος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και όχι με τηλεφωνική επικοινωνία όπως υφίστατο έως σήμερα. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, την επίσπευση του διοικητικού έργου και τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων στους πολίτες υπηρεσιών, αλλά και της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποτελεί η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών.

Περισσότερα...
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ